Siroscan Home Fragrances Makeup

O nas

SiroScan Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją i marketingiem produktów kosmetycznych oraz leczniczych. Na rynku polskim firma kontynuuje wieloletnią historię dystrybucji kosmetyków selektywnych rozpoczętą 13 lat temu przez Intercosmetics, kontynuowaną następnie przez Cosmopolitan Cosmetics, a później przez Procter & Gamble Prestige Products, a od kwietnia 2009 roku jako SiroScan Sp.z o.o.
W 2011 roku rozpoczął, podobnie jak w innych krajach, w których działa grupa Sirowa, dystrybucję produktów leczniczych otwierając Dział Farmaceutyczny.
Reprezentujemy marki skierowane do różnych grup klientów, od marek
ze średniej półki aż do segmentu produktów luksusowych.

Nasze doświadczenie i wieloletnia współpraca z perfumeriami i drogeriami oraz aptekami czego dowodem są rosnące udziały marek, stawia nas w gronie najlepszych dystrybutorów na rynku polskim.
Strategicznym celem firmy SiroScan jest podtrzymywanie relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz nawiązywanie współpracy z nowymi klientami.

 

SiroScan Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, 03-931 Warszawa, ul. Poselska 11
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000119845
kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł.
NIP 951-18-83-293