Siroscan Home Fragrances Makeup

Wartości

Tak jak na całym świecie również w Polsce, firma SiroScan stawia sobie za cel wiarygodność i zaufanie we wszystkich aspektach współpracy z klientami i dostawcami.
Gwarancja jakości oraz zapewnie znakomitego serwisu jest dla nas kluczową wartością.

Odpowiedzialność
Bierzemy odpowiedzialność za najlepsze wypełnianie podjętych zobowiązań. Nie obawiamy się przyznania do poniesionych porażek, aby dążyć do udoskonalania naszych procesów.

Ukierunkowanie na osiąganie celów
Co roku określamy cele dla firmy i wspólnie dążymy do ich osiągnięcia, a nawet realizacji ponad oczekiwany poziom.

Praca zespołowa
Siroscan osiąga sukcesy dzięki efektywnej pracy zespołowej.
Nasz wspólny sukces zależy od każdego z nas. Każdy pracownik stanowi istotny element sprawnego funkcjonowania całej firmy.

Innowacyjność
Wszyscy stajemy codziennie w obliczu różnorodnych wyzwań i problemów. Aby im sprostać, jesteśmy innowacyjni i szukamy nowych, lepszych rozwiązań.

Motywacja
System motywacyjny w firmie Siroscan działa na wielu płaszczyznach. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie oraz pełny pakiet świadczeń socjalnych. Jednak aspekt materialny to nie jedyna motywacja. Wierzymy, że ważne jest informowanie współpracowników o dobrze wykonanej przez nich pracy oraz wzajemny szacunek i uznanie.


Tworzymy kreatywny zespół, w którym motywujemy się do wspólnego osiągania założonych celów!